22 stycznia 2019
Algorytm Thin Content

Algorytm ten wynagradza właściwe treści, natomiast na te niepoprawne nakłada kary.

Nie uznaje on takich elementów jak:

– niewielki zasób treści na witrynach
– duplikacja treści w serwisie i poza jego obrębem
– brak alt tagów
– brak przejrzystych adresów URL.

W jaki sposób walczyć z thin content?

Google cały czas dokonuje aktualizacji swoich algorytmów, by odfiltrować gorszą jakościowo treść.
W przypadku witryn z większą ilością rozwinięć – można stracić kontrolę nad ich zasobem – indeksacji ulegnie witryna tymczasowa, bądź skopiowane treści. Niekiedy niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele stron trzeba koniecznie usunąć. Czasem nawet kompletnie nie wiedzą, że one istnieją. Kontrolę warto też sprawować nad tym, czy aby konkurencja nie skopiowała naszych artykułów i nie opublikowała ich w jakimś własnym miejscu.
Na thin content muszą też uważać witryny przejściowe, które powstały jedynie dla celów widoczności w wynikach wyszukiwania.
Dlatego istotne jest stałe kontrolowanie witryny, dzięki czemu będziemy mogli szybko zareagować w sytuacji pojawienia się niekorzystnego elementu.
Cenna jest m.in. analiza witryny pod względem jakości, gdzie w niektórych przypadkach możemy dzięki niej optymalizować i dbać o każdy aspekt, który mógłby podlec ocenie algorytmu.

Rozpoznanie Thin Content

Jeżeli w Google Webmaster Tools wyskakuje komunikat o przesadnie małym czy kompletnie bezwartościowym zasobie witryny, oznacza to, że mamy do czynienia z thin content. Jeżeli chcemy osiągnąć wyższą pozycję w rankingu, warto przemyśleć w jaki sposób możemy uatrakcyjnić i urozmaicić zasób witryny.
Kolejna metoda to porównanie czasu aktualizowania algorytmów z pozycją witryny. Jeżeli czas aktualizowania utożsamia się z modyfikacjami w pozycjach – także mamy w takiej sytuacji do czynienia z omawianym algorytmem.
Warto porównać site danej witryny z rzeczywistą ilością treści na witrynie, albo zasobem produktów w sklepie.
Walka z Thin Content
Kluczem jest odkrycie powodu otrzymania kary.

Najczęściej algorytm występuje z powodu:

– tagów – jeżeli są przesadne i każdy z nich stanowi odrębną zakładkę, a także duplikuje identyczne, albo przybliżone treści na kilku zakładkach
– bardzo licznego stronicowania
– niewłaściwej obsługi błędów 404
– filtrowania produktów oraz zakładek
– błędów programistycznych, które skutkują powstawaniem nieskończonych adresów url.

Call Now Button