COOKIES

Definicje:

  • Informacja handlowa – informacja oddana bezpośrednio lub pośrednio do promocji towarów (produktów), usług lub wizerunku INVESTIT SYSTEMS Sp. z o.o.
  • Usługa – wszystkie czynności, które świadczy się drogą elektroniczną przez www.itcomputerpartner.pl, z obszaru sprzedaży, dystrybucji produktów oraz usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e – commerce, itp. a szczególnie dostęp do serwisów informacyjnych, które znajdują się na należących do INVESTIT SYSTEMS Sp. z o.o. witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji e-letterów, stron transakcyjnych, a także świadczenia odmiennych usług.
  • Użytkownik – usługobiorca tj. każda osoba, która zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług serwisu
  • Usługodawca – INVESTIT SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2, 63-200 Jarocin
  • System teleinformatyczny – grupa współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiająca świadczenie Usług, w tym także zapewniająca przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieć Internet lub pocztę elektroniczną e-mail.
  • Sesja – czas, jaki Użytkownik spędza na witrynie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, umożliwia dokładnie go zidentyfikować i posłużyć dla przykładu, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obszarze danej witryny, czy zachowywać preferencje danego Użytkownika.

1. Polityka „Cookies”

Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy powtórnym korzystaniu z Usług Usługodawcy. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie wywołuje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych wykorzystuje mechanizm plików „cookies” w celach: zapamiętania informacji o użytkowniku; umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i rozwoju oferty; statystycznych;

Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca podkreśla jednak, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub powstrzymać korzystanie z Usług przez danego użytkownika.
Instrukcja wyłączenia cookies w przeglądarkach
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox  https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Internet Explorer  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
Operahttp://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

2. Informacje zawarte w „logach dostępowych”

Usługodawca zbiera dane dotyczące używania oferowanych przez niego Usług, w tym informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „logów dostępowych”. Zgromadzone w ten sposób informacje zastosowane są wyłącznie w celach statystycznych i związanych administrowaniem serwerów portali Usługodawcy. Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest zobowiązany do udzielania informacji o w/w danych, w tym o numerach IP komputera zamieszczonych w „logach dostępowych” na odpowiednie żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.

3. Odnośniki do innych stron internetowych.

Usługodawca umieszcza na stronach swoich portali odnośniki, które umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsze regulacje nie obejmują stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Usługodawcy Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zaznajomić

4. Informacje w dziennikach.

Gdy Użytkownik otrzymuje dostęp do Usług Usługodawcy za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery Usługodawca automatycznie rejestrują określone informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

5.Komunikacja z Użytkownikami

Usługodawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc udzielać odpowiedzi na pytania, reagować na zgłoszenia i ulepszać swoje Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do skontaktowania się z nim w sprawie Usług Usługodawcy.

6.Treści Niepożądane.

Usługodawca zachowuje szczególną staranność w zakresie bieżącego monitorowania i usuwania ze swoich witryn wszelkich treści, które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii, innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

7.Zmiany Polityki prywatności

Treść Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez druk, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym momencie ze stron witryn Usługodawcy. Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, szczególnie na skutek rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz oferowania usług drogą elektroniczną, a także na skutek ciągłego rozwoju witryn internetowych i działalności Usługodawcy. O treści zmian Polityki prywatności każdy użytkownik zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie wiadomości o takiej zmianie na stronie witryny Usługodawcy.