6 lipca 2018
Czym jest marketing organiczny?

Nazwą marketing organiczny określa się prowadzenie wszelkich procesów związanych z marketingiem, które nie korzystają z tych kanałów docierania do Klientów, za które się płaci. Podstawą ich działalności jest naturalne nawiązanie kontaktu, popularyzacja informacji oraz zainteresowanie Klientów. W skład marketingu organicznego wchodzi SEO, PR i darmowe procesy w źródłach mediów społecznościowych.

Jeśli przedsiębiorcy chcą się wybić na rynku i osiągnąć tam satysfakcjonującą pozycję, jak najbardziej powinni korzystać z marketingu organicznego.

Marketing bezpłatny a płatny

To co odróżnia te dwa rozwiązania to głównie naturalne metody docierania do Klientów. Drugie rozwiązanie korzysta z takich metod dotarcia do Klienta, za które się płaci. Nie można więc mówić tutaj o naturalnej metodzie. W skład tego typu marketingu wchodzą m.in. reklamy na portalach społecznościowych.

Rozwiązanie pierwsze to z kolei rozwiązanie, które wykorzystuje naturalne mechanizmy docierania do Klienta – wzbudza jego zainteresowanie danymi treściami i pomaga mu na nie natrafić.

Mimo wszystko marketing organiczny jest jednak tym silniej wymagającym rozwiązaniem.

Marketing organiczny czasem jest podejmowany nawet zupełnie nieświadomie. Wiedzieliście, że zaliczamy do niego chociażby prowadzenie fan page’a, na którym chcemy zwiększyć zasięg każdego nowego posta?

Czy za marketing organiczny ponosi się opłaty?

Tak – tak samo jak w przypadku wszystkich innych procesów marketingowych. W przypadku marketingu nieorganicznego zazwyczaj duże nakłady pieniężne przeznaczane są na wydawców i rozpowszechnianie reklam. Nie spotykamy się z tym w drugim omawianym typie marketingu, jednak tutaj duże wyzwanie staje przed osobami tworzącymi treściami. Muszą być one atrakcyjne i interesujące, by Klienci chcieli dobrowolnie się z nimi zapoznać.

Płatne źródła promocyjne tracą coraz bardziej na znaczeniu. Wiele osób lekceważy reklamy, a rosnąca liczba komunikatów powoduje, że wcale nie tak łatwo obecnie można dotrzeć do Klientów.

Marketing organiczny a koncepcja social media

Te dwa pojęcia łączy wiele wspólnych elementów. Obieramy sobie jednakowego odbiorcę, mamy ten sam cel, wykorzystujemy takie same argumenty. To co je odróżnia to jedynie inna metoda kreowania dotarcia. W przypadku wyboru naturalnej – mamy do czynienia z marketingiem organicznym, natomiast w przypadku wyboru płatnej – będą to procesy, których raczej nie zaliczymy do naturalnych w omawianych tu dziedzinach.