4 czerwca 2019
Kampanie Google Ads – główne założenia

Kiedy nasze założenia biznesowe są jasno sprecyzowane, zdecydowanie łatwiej jest nam efektywnie prowadzić działania Google Ads. Założenia te mają tu więc kluczową rolę.
Inwestując w kampanie Google Ads z reguły kierujemy się chęcią pozyskania zysków. Dlatego na wstępie trzeba ustalić nasze zamierzenia. Musimy sprecyzować do czego zamierzamy dążyć i jakie kroki przełożą się na efekt naszego działania. Musimy wiedzieć, co jest dla nas tutaj najważniejsze – czy może większa ilość zamówień, wzrost ilości wyświetlonych witryn na naszym blogu, czy może coś jeszcze innego. Kiedy odpowiemy sobie na wszystkie kluczowe dla nas zagadnienia, będziemy mogli dokonać właściwej konfiguracji konta Google Ads i oceny skuteczności konkretnych czynności marketingowych. Określenie skonkretyzowanych założeń kampanii umożliwia również czerpanie z różnorodnych funkcjonalności Google Ads.

Cel musi być SMART, czyli mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie.
Każde nasze założenie musi być zgodne z tymi cechami. Pamiętajmy, że nieodpowiednio określone być może zdemotywuje nas i przyczyni się do tego, że poniesiemy poważne straty finansowe.
Kluczowym założeniem w sferze e-commerce jest transakcja, a więc dokonywane zakupy. Można ją skonfigurować z panelu Google Ads oraz Google Analytics.

Założenia – mikro oraz makro konwersje
Podczas określania założeń reklamy pamiętajmy, że w obrębie założeń konwersji można dokonać podziału na założenia w skali mikro oraz makro. Konwersja makro oznacza czynność, która przekłada się na dochody firmy. Najczęściej jest to dokonany zakup albo zdobycie klienta. Z kolei konwersja mikro oznacza zakończoną czynność na witrynie. Wskazuje na to, że odbiorca zainteresował się daną ofertą i najprawdopodobniej dokona kiedyś konwersji makro.

Ustawianie konwersji w Google Ads
Warto zintegrować konto Google Ads z Google Analytics – działanie to daje szereg możliwości. Później należy zaciągać założenia utworzone w tych dwóch rozwiązaniach. Można tego dokonać poprzez:
– połączenie kont obu narzędzi
– zdefiniowanie założeń w Google Analytics
– pobranie konwersji z Google Ads.

Działanie założeń w sferze kampanii Google Ads
Nie można zestawiać założeń ustawionych w panelu konta Google Ads z założeniami, jakie określamy już w momencie kreowania kampanii. Kiedy wybierzemy założenie, następnie ukazują się proponowane rodzaje kampanii, jakie wspierają nas w ich zrealizowaniu. W ramach jednej kampanii można ustawić jedno założenie. Ponadto można je modyfikować na każdym etapie w ustawieniach kampanii. Pamiętajmy, że wskazane założenie musi być zgodne z naszymi prawdziwymi oczekiwaniami co do danej kampanii.

Nowa wersja Google Ads – założenia

Założenie – Sprzedaż
Kiedy powinno być użyte?
Jeżeli chodzi nam o wzrost liczby konwersji, czy transakcji oraz o nawiązanie relacji z klientem, który już kiedyś zainteresował się naszą ofertą, albo prawie dokonał transakcji.

Założenie – Potencjalni odbiorcy
Kiedy powinno być użyte?
Jeżeli naszym zamiarem jest zachęcenie odbiorców do tego, by podjęli kroki przemawiające za tym, że są oni zainteresowani naszą ofertą, co w przyszłości może mieć przełożenie na konwersje.

Założenie – ruch na stronie
Kiedy powinno być użyte?
Gdy naszym celem jest zwiększenie ruchu w obrębie naszej strony.

Założenie – rozważenie dokonania transakcji nabycia produktu konkretnej marki
Kiedy powinno być użyte?
Gdy zamierzamy nakłonić odbiorców do tego, by spojrzeli na naszą ofertę i ceny za poszczególne produkty czy usługi w obrębie naszej strony.

Założenie – świadomość i zakres marki
Kiedy powinno być użyte?
Gdy zamierzamy rozpowszechnić oferowane produkty i usługi, a także stworzyć świadomość marki.

Kiedy właściwie określimy i wprowadzimy konwersje w Google Ads, dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy kampania funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Sprecyzowanie właściwych założeń według zasady SMART to klucz przed rozpoczęciem takiej kampanii. Pozwoli nam to na pomiar efektywności reklam i na ich optymalizację w taki sposób, by otrzymać pożądane zyski w ramach inwestycji w kampanię.

Call Now Button