2 listopada 2018
Lokowanie produktu

Rolą lokowania produktu jest doprowadzenie do uzyskania większej jego powszechności.

Takie działanie zazwyczaj wykorzystywane jest w audycjach w telewizji.

Lokowanie produktu opiera się na tym, że podczas audycji radiowych albo telewizyjnych zawarte są informacje o jakimś produkcie tak, aby wzbudził on zainteresowanie innych osób.

Product placemnet to nie typowa reklama.

Do reklamowania produktu tym sposobem dochodzi w sytuacjach, gdy:

– zaprezentowany zostanie produkt albo nazwa firmy w jakimś momencie filmu, czy serialu

– aktorzy stosują dany produkt

– osoby zwyczajnie mówią o produkcie

– zaprezentowany zostanie znak towarowy tak, że stanowi on tło określonych wydarzeń

– aktorzy także poza pracą używają danego produktu.

Zgodnie z prawem, w czasie trwania audycji, w której stosowane jest lokowanie, kiedy firma promująca taką metodą produkty, uczestniczy w produkcji audycji – musi zostać umieszczona informacja o producencie/sprzedawcy lokowanego towaru.

Taką informację najlepiej zawrzeć na koniec programu, a w przypadku reklamy w radiu – trzeba oznaczyć to dźwiękowo.

Osoba nadająca program w telewizji zobowiązana jest, by zawrzeć grafikę mającą formę ramki, w której będzie wiadomość o lokowaniu.

Ta informacja musi widnieć na końcu programu i wtedy, kiedy pojawiają się napisy końcowe.

Prawo dotyczące lokowania towaru/usługi:

– nie pozwala wykorzystywać product placement w tych programach, które oglądają dzieci

– zezwala na lokowanie w każdym filmie, serialu, czy programie o charakterze sportowym i rozrywkowym

– w każdej audycji dotyczącej lokowania produktów niezbędna jest informacja graficzna o tym, jasno trafiająca do obiorców

– lokowanie nie może bezpośrednio nakłaniać odbiorców do zakupu

– nie można lokować wszelkich używek, leków, ani gier hazardowych.