21 maja 2019
Rodzaje dopasowań odpowiednich fraz w Google Ads

Rodzaje dopasowań odpowiednich fraz umożliwiają pełne czuwanie nad tym, jakie wyszukiwania skutkują prezentowaniem reklam i jednocześnie umożliwiają dokładne dotarcie do odbiorców i zmniejszenie nakładów pieniężnych. Przy ich pomocy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wolimy wyświetlić się na jedną konkretną frazę, czy może zależy nam bardziej na dotarciu do szerokiej grupy osób i wyświetlaniu się też na inne słowa.
Zależnie od konkretnych zamiarów, można tworzyć duży ruch przy zastosowaniu obszernych rodzajów dopasować, albo mały, stawiając na rodzaje nieco węższe.
Oczywiste jest to, że nie jesteśmy w stanie ręcznie wpisać bardzo dużej ilości słów kluczowych, kiedy np. prowadzimy działalność i sprzedajemy ogromną ilość różnorodnych produktów. W takiej sytuacji warto skoncentrować się na rodzajach dopasowań. Można wyświetlać się na kilka słów i wcale nie trzeba tutaj wpisywać wszystkich fraz ręcznie.

Dopasowanie ścisłe
Jest to bardzo wąski rodzaj dopasowania. Skutkuje prezentowaniem reklam na konkretną frazę jeżeli odbiorca wprowadzi w wyszukiwarce słowo, które idealnie pasuje do tego słowa, albo jego bliskiej odmiany.

Co oznacza bliska odmiana w tej sytuacji?
– błędy we wpisanej frazie
– liczba mnoga i pojedyncza
– słowa pokrewne
– skrótowce
– akcenty
– przekazanie z innym szykiem słów o jednakowym znaczeniu
– dołączenie albo wyeliminowanie słów funkcyjnych.

Zalety takiego dopasowania:
– całkowita świadomość tego, na jakie słowa ukazują się reklamy
– niewielka liczba fraz do wykluczenia
– zazwyczaj wyższy wynik jakości.

Wady takiego dopasowania:
– wąskie kierowanie
– kłopoty z uwzględnieniem każdej cennej frazy z uwagi na ich sporą ilość.

Dopasowanie do wyrażenia
Wskazanie frazy w dopasowaniu do wyrażenia pozwalającego na zaprezentowanie reklamy wówczas, kiedy wyszukiwanie dokonywane przez odbiorcę uwzględnia precyzyjne brzmienie frazy kluczowej albo jej bliskiej odmiany, ale też inne wyrażenia znajdujące się przed i po nim.

Zalety tego dopasowania:
– kierowanie nie tak wąskie jak w przypadku poprzedniego rodzaju dopasowania
– wzięcie pod uwagę fraz z przymiotnikami przed i po frazie kluczowej, a także innych cennych słów z long tail.

Wady tego dopasowania:
– potrzeba wyeliminowania przymiotników nie oddających charakteru danej działalności.

Dopasowanie przybliżone
To zdecydowanie najgorsze dopasowanie. Jego stosowanie zaleca się głównie wtedy, kiedy chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Oprócz wyświetlenia na konkretne brzmienie frazy, jej bliską odmianę albo słowa z innymi wyrazami przed i po nich, reklamy ukażą się także na:
– słowa o bliskim znaczeniu, albo słowa pokrewne
– słowa z dodatkową frazą wewnątrz frazy kluczowej
– słowa powstałe w wyniku obcinania kulki fraz w danym słowie kluczowym.

Zalety tego dopasowania:
– niezwykle obszerny zasięg
– sygnalizowanie wyszukiwanych zagadnień na bazie fraz dołączonych w dopasowaniu tego rodzaju może wskazać wiele cennych dla danej działalności fraz, które przynoszą korzyści finansowe.

Wady tego dopasowania:
– sporo wykluczeń do wdrożenia i potrzeba ciągłej kontroli
– skomplikowane utrzymanie wyższego wyniku jakości.

Modyfikator dopasowania przybliżonego
Rozwiązanie to można umieścić między dopasowaniem przybliżonym, a dopasowaniem do wyrażenia. Jest zaawansowane i z pewnością nie da się go znaleźć w typowych ustawieniach fraz kluczowych.

Zalety tego rozwiązania:
– obszerny zasięg
– raportowanie wyszukiwanych zagadnień na bazie fraz wdrożonych z modyfikatorem dopasowania przybliżonego wskazuje wiele cennych dla danej działalności fraz, generujących spore zyski.

Wady tego rozwiązania:
– sporo wykluczeń do wdrożenia i potrzeba nieustannej kontroli poszukiwanych zagadnień.

Frazy wykluczające
Na skutek wykluczeń można ograniczyć zapytania odbiorców, którzy nie przejawiają w pełni zainteresowania daną ofertą. Poprzez zastosowanie fraz kluczowych wykluczających konkretna kampania nie pojawi się odbiorcom szukającym określonych przez nas w wykluczeniach zagadnień. Dzięki temu można zredukować koszty, a także zwiększyć zwrot z inwestycji.

Rodzaje dopasowań stanowią ważny aspekt reklamy Google Ads. Nie powinny one bazować jedynie na odczuciach. Nie można wskazać jednej najlepszej metody dopasowania fraz. W uzależnieniu od załóżeń reklamy i posiadanych środków wykorzystuje się różnorodne ich rodzaje, w celu pozyskania najlepszego rezultatu.

Call Now Button