SYSTEMY CRM/ERP

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem w jednym miejscu – system ERP

strategia + kreacja + technologia

System klasy ERP – jest to system informatyczny, który wspomaga zarządzanie zarówno wewnętrznymi, jaki i zewnętrznymi zasobami i procesami danego przedsiębiorstwa czy instytucji. Wykonywane przez naszą firmę systemy klasy ERP są indywidualnymi aplikacjami, każdorazowo budowanymi od podstaw i optymalizowanymi według zamówień naszych klientów. Nasze realizacje są „skrojone na miarę”, dokładnie według Twoich oczekiwań. Znajdziesz tam funkcjonalne moduły, pozwalające w maksymalnie efektywny sposób poprawić wydajność Twojej firmy oraz ułatwić codzienną pracę pracowników.

Dzięki modularnej budowie nasze aplikacje mogą być szybko i łatwo modyfikowane i rozbudowywane zgodnie z życzeniem naszych klientów. Wszystkie nasze realizacje mają charakter autorski – są w całości wykonywane w naszej firmie. Znamy szczegółowo ich budowę, co pozwala na maksymalne ograniczenie możliwych błędów programistycznych.

Niezawodność naszych systemów jest powodem uznania naszej pracy wśród licznych klientów.

 

itcp_systemycrm_03
W naszej ofercie znajdziesz takie moduły systemu ERP jak:

fakturowanie – moduł ten umożliwia szybkie i proste wystawianie faktur: sprzedaży, zakupu, korekty, pro forma, zaliczkowej i paragonu,

obsługę magazynu – efektywniejsze działanie magazynu poprzez pomoc w wystawianiu faktur oraz całej obsłudze magazynu. Wszelkie dokumenty handlowo-magazynowe będą zautomatyzowane a praca Twojego przedsiębiorstwa usprawniona,

sprzedaż w Internecie – moduł ten umożliwia integrację z wieloma zewnętrznymi serwisami (więcej informacji znajdziesz w funkcjonalnościach sklepu) oraz płatnościami online, synchronizuje stany magazynowe, zamówienie oraz wszelkie wprowadzone produkty,

usługi serwisowe – moduł ten pozwoli Ci ograniczyć do minimum wszelką obsługę formalną zleceń,

system CRM -(ang. Customer Relationship Management – Zarządzanie relacjami z klientami) to złożone aplikacje pozwalające w efektywny sposób zarządzać pracą przedsiębiorstwa i gromadzić dane wymagane podczas codziennej pracy,

księgowość – moduł ten pozwala na obsługę pełnej księgowości, automatyzuje proces księgowania, elementy związane z VAT-em, wydrukami oraz deklaracjami,

kadry i płace – moduł ten umożliwia sprawne prowadzenie obsługi związanej z kadrami i płacami, obejmuje m.in. naliczane i druk deklaracji podatkowych, wliczanie ZUS-u, zapewnia prostą obsługę korekt,

analizy, raportowanie – moduł ten umożliwia na szybki i proste tworzenie analiz oraz raportów firmowych, całość graficzna wykresów oraz tabel jest przedstawiona bardzo przejrzyście i jasno.

 

 

Najczęściej spotykane moduły w naszych realizacjach, służą m.in do:
– wygodnego zarządzanie bazami danych: klientów, produktów, sprzedaży, kontrahentów,
– obsługi magazynowo-sprzedażowej produktów,
– zarządzania systemem mailingu i subskrypcji z podziałem na adresatów wiadomości,
– monitoringu pracy i efektywności pracowników,
– moduły zintegrowanego fakturowania i przetwarzania płatności,
– tworzenia zestawień i raportów wraz z możliwością eksportu danych (PDF, Excel, XML),
– badania aktywności i lojalności klientów,
– zarządzanie biurem obsługi klientów.

Nasze systemy ERP to idealna propozycja m.in. dla:
– Wszelkich podmiotów zajmujących się działalnością produkcyjną,
– Biur nieruchomości,
– Agencji pośrednictwa pracy,
– Firm transportowych i logistycznych,
– Instytucji szkoleniowych i edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie szyte na miarę – sygnały, które decydują o tym, że firma musi je posiadać.

Za dobrze funkcjonujący biznes odpowiadają efektywni pracownicy i systemy informatyczne, których rolą jest planowanie ich pracy. Oprogramowanie biznesowe w firmie może kierować jej zasobami, prowadzić księgowość oraz polepszać standard kontaktów z klientami. Chcąc sprawnie kierować biznesem, możecie skorzystać z gotowych systemów oferowanych przez rynek, jednak funkcje jakimi się one wykazują niezbyt pomogą dużym firmom, które indywidualnie muszą podejść do spraw i procesów, jakie zachodzą w firmie. Systemy te są zdefiniowane w taki sposób, że mogą nie wystarczyć firmie, w której mają miejsce niepowtarzalne procesy bądź która chce stać się bardziej konkurencyjna na rynku.

 

Kiedy zdecydować się na oprogramowanie szyte na miarę?

1. Charakterystyczny rynek – Oprogramowania pudełkowe jakie można znaleźć na rynku to najczęściej powszechne aplikacje, które zawierają w sobie funkcje zaspokajające potrzeby dużej liczby klientów. Nie zawierają więc w sobie niepowtarzalnych rozwiązań, przeznaczonych dla rynku wyspecjalizowanego i charakterystycznego, tylko standardowe, które powinny przydać się w każdej formie działalności. Dla firm bardziej niszowych zdecydowanie proponuje się wybór nietypowych rozwiązań informatycznych całkowicie odpowiadających indywidualnym potrzebom firmy oraz ulepszających wszystkie procesy, jakie w niej zachodzą. Każda indywidualna potrzeba konkretnego przedsiębiorstwa powinna przekładać się na funkcjonalność programu dedykowanego.

 

2. Potrzeba większej liczby funkcjonalności – W firmie może dojść do sytuacji, w której stwierdzi się, że oprogramowanie z góry gotowe, z którego tam korzystano nie do końca jej wystarcza, potrzebuje wielu długotrwałych dostosowań i modyfikacji. Wtedy warto rozważyć kwestię zainwestowania w indywidualne aplikacje wewnętrzne. Postanowienie to jest strategiczne, gdyż to system kierujący pracą przedsiębiorstwa decyduje o wysokości wytwarzanych przez niego zysków. Program musi w pełni odpowiadać wymogom branży, a dodatki muszą całkowicie współgrać z działalnością i procesami, jakie zachodzą w jej wyodrębnionych działach w jednakowym czasie. W tym właśnie tkwi cała wartość aplikacji dedykowanej. Pozwala ona znacznie skrócić bądź zautomatyzować wszystkie ważne działania i nie wymaga zmagania się z przygotowanym odgórnie systemem.

 

3. Przepływ dokumentów – Gdy przedsiębiorstwo tworzy szeroką gamę dokumentów wprowadzanych później do wewnętrznego systemu, to rozpoczęcie ich generowania na platformie komputerowej wpłynie korzystniej na pracę i znacznie zwiększy jej tempo. Indywidualne funkcje oprogramowania można dostosować do rodzaju pracy z dokumentem – zaczynając od jego aktualnego użytkowania, następnie dokonując elektronicznej obróbki, a kończąc na archiwizowaniu. Dzięki programowi firma łatwiej dotrze do danych dokumentów, polepszy standard korzystania z danych oraz korzystnie wpłynie na ich bezpieczeństwo. Dedykowane oprogramowanie pozwala zaoszczędzić czas na ręcznie prowadzonej dokumentacji i wpływa na lepszą współpracę pomiędzy poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie, które mają możliwość bieżącego przesyłania sobie ważnych do pracy danych. Dzięki dostępowi do całego zakresu dokumentów można dokonać szczegółowego zbadania danych, a następnie szybko generować raporty i przewidywania opierając się o bieżące pomiary efektywności przedsiębiorstwa. Zdecydowanie firma zaoszczędza też na czasie w reagowaniu na nieprzewidywane sytuacje, które mogą zagrażać jej działalności.

 

4. Większe bezpieczeństwo danych – jeśli dokumentacja przedsiębiorstwa prowadzona jej elektronicznie, warto zdecydować się na oprogramowanie, dzięki któremu dane będą bezpieczne i w żaden sposób nie wyciekną oraz się nie zniszczą. Indywidualnie dedykowane aplikacje można wzbogacić w specjalne narzędzia szyfrujące chroniące bazę danych przedsiębiorstwa przed sytuacjami niekorzystnymi całkiem możliwymi przy konkretnej branży. Zabezpieczenie można określić, np. firma może nadać hasło, które będzie działało tylko w pewnym okresie, bądź określić dwustopniową weryfikację danych. Stopień i obszar zabezpieczeń wyznaczają potrzeby i możliwości przedsiębiorstwa i można go łatwo oraz dokładnie kontrolować.

 

5. Podnoszenie konkurencyjności – rynek, który bardzo szybko się rozwija i zwiększa liczbę jego uczestników powoduje, że przedsiębiorstwa powinny podnosić swoją konkurencyjność, jeśli chcą utrzymać pozycję. Efektywność firmy w dużej mierze zależy też od właściwego zaplecza technologicznego jakie ona posiada. System, który odpowiada potrzebom organizacji i odzwierciedla dane wymogi zdecydowanie zwiększa skuteczność pracy i daje możliwość optymalizowania kosztów. Zainwestowanie w dedykowany system technologiczny przyczynia się do większej konkurencyjności firmy na rynku, gdyż daje możliwość szybszej realizacji strategicznych zamiarów na skutek automatyzacji działań, jakie w niej mają miejsce. Dodatkowo inne rozwiązania niż te, które stosuje konkurencja również wyróżni firmę na rynku.

 

Wybierając oprogramowanie szyte na miarę ważny jest też wybór właściwej firmy, które szczególnie zbada procesy, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie i będzie w stanie dopasować najwłaściwsze rozwiązanie dla konkretnej działalności. Najwłaściwsze jest to, które wpłynie na lepszą sprawność zachodzących w firmie procesów i zrealizuje wszystkie oczekiwane od niego wymagania. Badania wykazują, że właściciele firm przy oprogramowaniu zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo, elastyczność, intuicyjność – wszystkie te cechy posiada aplikacja dedykowana.

Nawiązując do elastyczności, podczas zamawiania aplikacji przedsiębiorstwo dodatkowo dostaje kod źródłowy i nadaje się mu prawa autorskie, dzięki czemu może on dalej rozwijać oprogramowanie, co przyczyni się do tego, że zawsze będzie on odpowiadał potrzebom firmy. Elastyczność tych systemów umożliwia też szybką reakcję na zmiany w trendach i przepisach na rynku, co szczególnie sprawdza się na rynku, który szybko się zmienia. Będąc w posiadaniu oprogramowań pudełkowych, firma będzie zależna od producenta – okaże się to szczególnie niekorzystne, gdy zaprzestanie on aktualizacji.

System pudełkowy w wielu przypadkach wystarcza, jednak gdy firma jest mocno rozwinięta i działa na specyficznym obszarze, lepszą i tańszą praktyką jest zakup oprogramowania skrojonego, odpowiadającego danym wymogom. Dzięki temu zaoszczędzone zostaną pieniądze jak i czas, przeznaczony na dostosowanie odgórnie stworzonego systemu do wymogów i narzędzi firmy, a także środki dedykowane szkoleniu działu pracowników. Zakupując dedykowane oprogramowanie, firma inwestuje na długie lata. Taki program może rozwijać się jednocześnie z rozwijającą się firmą, poszerzając funkcjonalność o dodatkowe opcje.

Call Now Button