23 lipca 2019
Wykluczające frazy klucz w obrębie Google Ads

Czym są wykluczające frazy klucz w obrębie Google Ads?
Podczas przeprowadzania działań promocyjnych w sieci wyszukiwania bądź sieci promocyjnej w Google Ads bardzo istotne jest dążenie do tego, by reklamy ukazywały się odbiorcom, którzy najprawdopodobniej mogliby zainteresować się proponowanymi produktami, czy usługami do tego stopnia, że chcieliby je nabyć. Jest to kluczowe z wielu powodów, m.in. finansowych. Prowadząc akcję, która nie dotrze do właściwych odbiorców, trzeba liczyć się z finalnym uzyskaniem rezultatu przepalenia budżetu. Jest to przypadek, gdzie sporo pieniędzy dedykowanych na akcję promocyjną, zostanie pochłoniętych na promowanie się w obrębie odbiorców, którzy nie są zainteresowani daną ofertą. Tutaj warto zwrócić uwagę na wykluczające frazy klucz, które z pewnością będą pomocne w takiej sytuacji.
Wykluczające frazy klucz to frazy, zwroty oraz wyrażenia zagwarantowane przez nas jako takie, na jakie nie wykazujemy chęci, by ukazywał się dany zbiór reklam bądź pełna kampania.

Po co właściwie używać takich fraz?
Sterując w akcjach promocyjnych wykluczającymi frazami klucz, można precyzyjniej kierować dane reklamy. Przez to niewątpliwie zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że ukażą się one odbiorcom, którzy są zainteresowani taką ofertą. To natomiast skutkuje wzrostem szansy na to, że ich odbiorcy wejdą w link i na witrynie finalnej dokonają konwersji, przez co zwiększą współczynnik CTR, CR, a także zwrot z inwestycji.
Warto przy tym mieć świadomość tego, że wykluczające frazy klucz w sieci reklamowej bądź video nie funkcjonują tak samo, jak w przypadku sieci wyszukiwania. Ich rekordowa zapewniona liczba równa się 5 tys. i są wykluczeniami kategorii oraz materiałów stron, na jakich mogłyby się ukazywać.

Jakie dopasowania wykluczających fraz klucz wyróżniamy?
Przy prowadzeniu akcji promocyjnych w Google Ads wyróżnia się różnorodne rodzaje dopasować fraz klucz. Tak samo jest jeśli chodzi o wykluczające frazy klucz, ale nie funkcjonują one tak samo.

Akcje w sieci wyszukiwania
W obrębie Google Ads wyróżnia się 3 rodzaje dopasowań:
– ścisłych
– do wyrażenia
– przybliżonych.
Tutaj zapewnienie słów powoduje, że Google Ads samodzielnie dopasowuje do nich odmiany, wyrazy bliskoznaczne i inne. Jeśli chodzi o wykluczające frazy klucz, sytuacja wygląda inaczej – określając konkretne słowo trzeba samemu dobrać wszystkie jego odmiany, gdyż algorytm Google nie jest w stanie podołać temu zadaniu.

Akcje w sieci reklamowej
Tutaj każde słowo, które zostanie zdefiniowane do wykluczenia jest wykluczeniem tematu witryny, określając w jakim miejscu nie chcemy się ukazywać.

W jaki sposób dołączyć słowa wykluczające w sieci wyszukiwania?
Dołączenie słów – dopasowanie przybliżone
Tutaj, wprowadzanych słów nie oznacza się żadnymi dodatkowymi znacznikami. Mamy w tym przypadku do czynienia z dopasowaniem, które jest domyślnie ustawione w systemie Google Ads.
Funkcjonuje ono w oparciu o zasadę wykluczenia wszelkich wyszukiwań, które zawierają wyrazy z zapewnionego słowa, również jeżeli pojawią się one w zmienionej kolejności. Jeśli wyszukiwanie obejmować będzie tylko wybrane frazy, to i tak reklama zostanie ukazana.

Dołączenie słów – dopasowanie ścisłe
Zapewnione słowa trzeba zawrzeć w nawiasach kwadratowych. Ich rolą jest usuwanie zapytań, jakie są równe naszym wykluczającym frazom klucz.
Jeżeli odbiorca wprowadzi nasze słowo, a przy tym dołączy do niego inny wyraz – możemy wyświetlić swoją reklamę.

Sposób dodawania wykluczających fraz klucz w działaniach w Google Ads oraz zarządzanie nimi

Etapy działań w przypadku sieci wyszukiwania:
– zalogowanie się na konto Google Ads
– wdrożenie danego działania w sieci wyszukiwarki
– wybranie karty Słowa kluczowe – z niej internauta przeniesie się do funkcji Wykluczające słowa…

Etapy działań w przypadku sieci reklamowej:
Najistotniejsze jest tutaj to, że wszelkie wykluczające słowa, które dołączymy, mają odgórnie dobrane dopasowanie przybliżone i jest to tylko jeden rodzaj, który można obsługiwać. Zagadnienia te wskazują na słowa, których wolimy uniknąć w materiałach na witrynie, więc kiedy konkretny obszar w sieci obejmuje nasze słowo, od razu się tam ukażemy. Nie jest to całkowicie właściwie działający system, a więc reklamy mogą się tam wyświetlać co jakiś czas. Następna ważna sprawa to ilość zapewnionych słów – jeśli chodzi o reklamy displayowe, wyróżnia się tu 5 tys. wykluczających fraz klucz.

Wybór właściwych wykluczających fraz klucz
Niewątpliwie dodawanie wykluczających fraz klucz jest zawsze opłacalne. Szczególnie istotne są przy akcjach ze ściśle wyznaczonym budżetem, bo pozwalają nie utracić większych środków dedykowanych akcjom na wyświetlenia nie będące trafnymi. Jeżeli na skutek braku wykluczenia ukażemy się nieodpowiednim odbiorcom, wówczas w krótkim czasie poniesiemy same straty w wyniku prowadzonych akcji.
Przy wykluczaniu fraz klucz najpierw należy zbadać swój biznes i przemyśleć to, czego mogą oczekiwać odbiorcy podczas pobytu na witrynie, a jakie pytania mogą powodować, że ruch ten będzie pusty. Ponadto można także zbadać konkurencję bądź opierać się na statystykach Google. Gdy nasza kampania będzie właściwie działać, Google będzie pozyskiwać informacje o słowach wyszukiwanych przez odbiorców. Dzięki takiej metodzie łatwo dowiemy się, czego szukają odbiorcy, a także sprawdzimy, czy nie ukazujemy się na niewłaściwe frazy. Pełny zbiór będzie można znaleźć w zakładce – wyszukiwane hasła.

Call Now Button